Realisme

Realismen opdeles i 2 tilgange indenfor billedkunsten. Den ene er en overordnet og almengyldig betegnelse, der bruges til at beskrive et billede, som har til formål at gengive et motiv fra virkelighed. Her er det hensigten at være så præcis og nøjagtig i forhold til farvebrug, proportioner og lyssætning.

I den anden tilgang bruges betegnelsen om den stilart, der var fremtrædende i billedkunsten i 1800tallet.

Realisme som stilart

Den realistiske stilart kan minde om naturalisme i forhold til motiver. De har begge til hensigt at gengive en situation eller mennesker fra virkeligheden. Dog adskiller de sig i forhold til, hvordan motivet bliver gengivet.

I den naturalistiske stilart er det den objektive sandhed og virkelighed, der stræbes efter. Maleren skal på bedste vis sætte sig selv ud af spil i forhold til at fortolke på motivet.

Indenfor den realistiske stilart er det tilladt (og ønsket), at der anes en holdning bag motivet. Der vil ofte være visse elementer i et realistisk motiv, som har til formål at illustrere malerens fortolkning. Elementerne kan være fremhævet via lys eller farver.

Som stilart indenfor billedkunsten dominerede den realistiske periode fra 1840-1890.

Den har dybest rod i Frankrig men strømmede også til andre europæiske lande.

Motiverne, der blev sat fokus på

Det var typisk de store temaer, der var centrum for malerne i den realistiske stilart. Sociale vilkår, menneskets forfald og samfundets opdeling er nogle af de temaer, som malerne satte fokus på via deres kunst.

Det var stort set altid arbejderklassens trange og til tider urimelige vilkår, der var genstand for portrættering. Det var situationer og mennesker fra samtiden, der blev afbilledet på store oliemalerier.

At realisme kom til at få stor betydning, afspejles i den tidshorisont, som stilartede eksisterede i.

Det er én af de stilarter, som har haft størst indflydelse siden kristendommens indførelse i Danmark.

Hvad var formålet med stilarten?

Når du vil forstå billedkunst og de malere, der har frembragt den, skal du have kendskab til, hvad formålet med en bestemt stilart er.

I fransk kontekst (som er det land, Danmark ofte blev kunstnerisk inspireret af), var det maleren Gustave Courbet (1819-1877), der blev grundlæggerne af den realistiske periode. Han var den første maler, der forklarede og nedskrev sin personlige opfattelse af realismen, og hvad stilarten havde til formål.

Han ønskede at skildre hverdagen og livet i alle dets nuancer for at sætte fokus på samfundets fænomener.

Han havde en radikal og visionær ambition med kunsten. Han ønskede at bruge malerierne til at opnå demokratiske mål, der gavnede arbejderklassen.

Ved at skabe en strømning i kunsten hvor der blev sat fokus på de små detaljer, var det hans intention og opfattelse, at verden kunne forbedres.

Han var af den grundholdning, at ethvert motiv og ethvert samfundsfænomen kunne skildres. Han er særlig kendt for sætningen ”Vis mig en engel, så skal jeg male den”, der meget rammende fortæller, at selv de immaterielle elementer kunne blive afbilledet.

L. A. Ring som den bærende, danske maler fra realismen

Også herhjemme kom den realistiske stilart til at slå igennem. Laurits Andersen Ring (1854-1933) var en dansk maler, som opnåede stor anerkendelse i sit løbet af sit virke. Han blev født ind i den realistiske periode, og det er den stil, han er kendt for i dag.

Hans fortællende, samfundsskildrende, fascinerede og detaljerede malerier hænger på stort set alle kunstmuseer i Danmark i dag.

Det var landbefolkningen, L. A. Ring interesserede sig for. Han er kendt for landskabsmotiver og for at portrættere menneskeskæbner. Det er ofte en mand, en kvinde eller et barn, der er afbilledet på hans storslåede oliemalerier.  

”I havedøren”, ”Sommerdag ved Roskilde Fjord”, ”Kalkemanden”, ”Når toget venter” og ”Aften – Den gamle kone og døden”. Alene på titlerne til malerierne kan det fornemmes, hvilke motiver L. A Ring havde fokus på.

Her finder du malerier fra den kunstneriske periode

Den ærlige og samfundsfokuserede stilart er en del af de faste udstillinger, som du finder på landets kunstmuseer. Når du bevæger dig gennem rummene på museet, vil du blive inviteret til en vandring gennem den kunstneriske historie.

Såvel Aros, Statens Museum for Kunst som Louisiana har værker fra midten og slutningen af 1800tallet. Her kan du se billedkunst fra danske og udenlandske malere, som illustrer stilarten og samfundet, som det var dengang.

Realismen i litteraturen

Når det kommer til forfatterskaber, slog den realistiske tilgang igennem efter 2. verdenskrig. Den varede i knap 20 år og havde samme fokuspunkter, som da malerkunsten blev påvirket af stilarten 100 år tidligere.

I litteraturen blev realisme brugt som et redskab til at skildre verden, som den er eller portrættere samfundet, som det kunne have været.

Stilarten sætter læserens egen holdning til samtiden på prøve, når vedkommende får skildret en verden eller et samfund, der er anderledes.

Der er ofte politiske undertoner i litteraturen, der kan komme til udtryk ved karakterernes måde at udtrykke sig på eller igennem deres adfærd i handlingen.