Minimalisme

Den minimalistiske stilart hører til de nyeste strømninger indenfor kunstens verden. Den opstod tilbage i 1960’erne, og den er fortsat udbredt i dag. Det er især indenfor arkitektur, design, indretning og malerkunst, at stilarten forsat er fremherskende.

Det er kunstnerens fornemmeste opgave at holde sig helt ude af værket. Det gælder uanset, om der er tale om installationskunst, billedkunst, litteratur eller skulpturer.

Sådan genkender du den minimalistiske kunst

Når du kigger på minimalistisk billedkunst, vil du sjældent støde på motiver fra hverdagen eller gengivelser af situationer. Det er ofte former og figurer, der arbejdes med, og som portrætteres fuldendte.

I mange andre stilarter er et maleri en del af en større sammenhæng. Det kan være, der afbilledes en situation, hvor beskueren inviteres til at forestille sig den efterfølgende handling. Eller det kan være et billede, der har et politisk indhold og ønsker at stille livets store temaer op til debat.

Sådan er det ikke med de minimalistiske værker. Her er værket færdigt.

Du vil heller ikke støde på genreblandinger, hvor 2 forskellige stilarter er sat op imod hinanden.

Det er enkeltheden, der kendetegner minimalismen. Der bruges én teknik, én figur, én farve og ét materiale.

Derfor opstod stilarten

I tiden efter 2. verdenskrig forsøgte man at finde tilbage til de værdier, der havde størst betydning for mennesket. Forbrugersamfundet var for alvor begyndt at vokse frem, og det blev nu muligt for selv de mindrebemidlede familier at købe forbrugsgoder og udskifte ting efter behov.

Det var denne udviklingstendens, der var årsagen til, at kunstnere skabte en bevægelse, hvor det handlede om at reducere. Det var kunstnernes opfattelser, at forbrugersamfundet gjorde livet mere kompliceret for mennesker. Der blev skabt en masse nye produkter, som udvidede folks valgmuligheder.

Der kom kamp om varer, og der blev skabt et skel mellem de eksklusive og de billige varer. I den minimalistiske kunst, er der ingenting, som må komplicere et værk. Det skal være let at forstå og forholde sig til, uanset hvem du er, og hvilke vilkår du kommer fra.

Minimalismens indflydelse i dag

De minimalistiske tendenser har stadig indflydelse på samfundet og mennesker i dag. Det er særligt design og arkitekturen, der har taget principperne om simpelhed og enkelthed til sig.

I dag er stilarten lige så meget en livsfilosofi, som det er en stilart indenfor kunsten.

Minimalisme står for at leve med fokus på de værdier, som har størst betydning for én og samtidig bevidst fjerne sig fra energidrænende påvirkninger.

I indretning betyder det, at der kun er de elementer fremme, som har en reel funktion. Ud fra denne betragtning kan det argumenteres, at den minimalistiske livsfilosofi er personlig. Hvad der har betydning for én person, kan være vidt forskellig i forhold til en anden.

Det er essensen bag stilarten, at der lægges op til eftertanke. Det er ønsket, at du som beskuer og person gør dig tanker om, hvad der har størst værdi for dig. Dette kan du bedst påskønne og få gavn af, når der ikke er forstyrrende elementer i dine omgivelser, som fratager dig muligheden for at finde glæde ved de betydningsfulde ting.

”Less is more”

Minimalismen er mest kendt for det motto, som igennem de seneste par årtier har være kendetegnende for stilarten. ”Less is more” beskriver meget rammende, hvad der er kernetankegangen bag stilarten og livsfilosofien. Det er en proces, hvor du gradvist lærer dig selv bedre at kende, når du bliver mere og mere bekendt med de ting og elementer, som har personlig værdi for dig.

Stilarten blev oprindeligt udviklet i USA og satte sig først spor i billedkunsten. Siden kom den til at influere både litteratur, arkitektur og musik.

Indenfor musikken er det også de reducerede virkemidler, der er det primære værktøj til at skabe kompositioner. Der er intet mål bag en komposition, der er intet særligt tema eller tilbagevendende fraseringer (som det ellers ofte er tilfældet indenfor flere musikalske genre).

Sådan kan du forholde dig til stilarten

Der findes mange forskellige stilarter, der igennem de seneste århundreder har været med til at skabe og forme udviklingen i verden. Den minimalistiske strømning skiller sig ud ved, at den har egenskaber til at påvirke mennesket.

Tager du stilarten til dig som en livsfilosofi, handler det ikke om at fjerne elementer og ting fra hjemmet. Meningen er at blive afklaret med, hvad det gør ved dig, når du præsenteres for enkelthed og simpelhed.

Filosofien tror på, at der kan opnås et mere harmonisk liv, når der ikke er komplicerede forhold, der kan forstyrre vores bevidsthed.

Det er en hjælp at se stilarten som et modsvar til forbrugersamfundet. Fremfor at købe 4 forskellige varianter af én vare handler det om at være kræsen, velovervejet og være tro mod sig selv.   

Minimalismen lever fortsat i dag og afspejles i indretning, forbrugsmønstre og arkitektur.