Barokken

I løbet af 1700tallet skete der en kraftig udvidelse af kunsten. Den begyndte at sprede sig fra de lande, som indtil da havde været bannerfører for at frembringe og skabe kunst.

I løbet af barokken blev litteratur, arkitektur, musik og billedkunst spredt til Frankrig, Centraleuropa, Holland, England og Spanien. Den indflydelsesrige stilart befandt sig mellem renæssancen og rokoko.

Den største og mest skelsættende forandring som den nye stilart og kunstperiode førte med sig var, at kunstnere ikke længere arbejdede for hoffet.

Sammenhæng til kirken

Omkring 1600tallet blev det besluttet i den romersk-katolske kirke i Frankrig, at kunst ikke længere skulle tale til de velinformerede. Billedkunst og grafiske værker skulle fremover tale til ”de jævne”. Dette førte knap 100 år senere til, at malerier og arkitektur talte til sanserne via motiver, som kunne forstås af alle lag i befolkningen.

Kirken havde således en stor indflydelse på udviklingen af barokken, og den kom til i lige så høj grad at sætte dagsordenen for, hvilke motiver der skulle være i centrum hos malerne. Perioden anses i dag for at være mere et kulturfænomen end en stilart. Det var et fænomen, der kom til at influere på både kunst, levemåde og samfund.

Hvordan ser kunsten ud?

Det er et kendetegn for barokken, at malerier har til formål at vise kirkens magt. Det er overvældende kunst, som har imponerende størrelser, detaljer, farver og motiver. Det var ikke intentionen at fange virkeligheden i kunsten eller gengive motiver fra samfundet.

Det var kirken (og dermed overklassen), der bestemte, hvordan malerier skulle se ud. Når du ser på et maleri fra barokken, vil du blive slået af overdådigheden.

Det var kunstnerens formål at frembringe et motiv, der skulle være en iscenesættelse, og som skulle vække sanserne hos beskuerne.

Fornemmelsen kan være både sanselig og drømmende, når der ses på de pompøse malerier, der både i detaljeringsgrad og dimensioner skiller sig ud fra mange andre kunstværker.

En indflydelsesrig stilart der påvirkede hele samfundet

Det var langt fra kun i billedkunsten, at strømningen af den romersk-katolske kirke fik indflydelse. Barokken er også en stilart, der kendetegner musikken, litteratur og ikke mindst moden.

Moden blomstrede fra begyndelsen af 1600tallet og cirka 100 år frem.

Det er de samme kendetegn, der går igen på både kjoler, musik og litteratur, som blev anvendt til billedkunst. Overdådige former, prægtige detaljer og voluminøst udseende er de virkemidler, som datidens skræddere anvendte, og som især kunne ses på kvindernes selskabstøj.

Der blev brugt en stor mængde stof til at sy kjolerne, og de blev dekoreret og forskønnet med sten, blonder, bånd, broderi og perler.

Det var hensigten at sy kjolerne med et nedringet design og lade en broche tildække kvindernes kavalergange. Hos herrerne var skjorter skabt med påsyede lommer, dybe indlæg og mange knapper. Des mere iøjnefaldende knapperne var, des mere elegant blev manden regnet for at se ud.

Til de fine selskaber var det kutyme, at mændene bar lange parykker.

Arkitektonisk påvirkning

Barokken satte sit mest markante præg på slottene. De skulle udsmykkes i overdådig stil, og det blev gjort ved at lave store spejlsale og skabe et væld af ornamenteringer både indenfor og på slottets ydermure. Ved at bruge enorme gulv-til loft spejle indenfor kom rummene til at virke større, og det gav en illusion af storhed.

I parkerne og haverne omkring slottene blev der anlagt stier i parallelle former, som alle skulle vinkles op mod tronen. Der blev gjort en masse ud af udsmykningen, og buske skulle beskæres, så de stod i ovale eller runde former.

Der blev sat store skulpturer op i slotshaver- og parker, som skulle være med til at forskønne omgivelserne. Derudover blev der anlagt fontæner, der var den nyeste form for haveudsmykning for de kongelige på denne tid i historien.

Barokken i Danmark

Det er ofte Frankrig, Tyskland og Italien, hvor stilarter igennem tiden har opnået størst indflydelse. I Danmark kom barokken også til at sætte spor hos både malere, musikere og hos arkitekturen.

Kulturfænomenet slog ikke lige så hårdt og markant igennem herhjemme, som det var tilfældet i de sydeuropæiske lande.

Dog kan der ses velbevarede bygninger i dag, som vidner om den tid, hvor der blev sat fokus på overdådigheden. Clausholm Slot (der er beliggende cirka 12 kilometer sydøst for Randers) er et af de mest ikoniske slotte for barokken i Danmark. Her kan der ses den imponerende, niveauinddelte have, hvor der løber vand fra plateau til plateau.

Der befinder sig en cirka 8hektar stor barokhave omkring slottet, der kan besøges af alle gæster. Igennem de seneste årtier har slottet gennemgået store restaureringer, og det fremstår i dag, som det gjorde under Frederik 4. tid.

Her kan du se kunst fra barokkens tid

Uanset hvilket kunstmuseum du besøger herhjemme eller i udlandet, kan der ses værker af barokkens store kunstmalere. Foruden de religiøse iscenesættelser er det de store temaer, der bliver portrætteret af datidens malere. Der bruges ofte dødningehoveder og timeglas, der begge har til formål at være symbol for livets forgængelighed.

Der findes 3 understrømninger til barokken som stilart for malerkunsten. Der er den idealiserende, den realistiske og den dekorative. Som følge af kulturfænomenets lange eksistens nåede der at blive skabt forskellige retninger og udviklingstendenser indenfor stilarten.

Det er ofte genremalerier, kirkelige situationer og landskabsmalerier, der er kendetegnende for barokken i billedkunsten.