Naturhistorisk museum

Der findes to naturhistoriske museer i Danmark – hhv. et i København og et i Århus.

Statens Naturhistoriske Museum er beliggende i hovedstaden og er det største museum og nationalmuseum for naturhistorien i Danmark.

Museet er en del af ”Parkmuseerne”, der også består af Statens Museum for Kunst, Davids Samling, Arbejdermuseet, Rosenborg Slot og Den Hirschsprungske Samling.

Statens Naturhistoriske Museum i København

Naturhistorisk Museum i København blev etableret tilbage i år 2004, da det blev besluttet at lægge Zoologisk Museum og Geologisk Museum sammen med Botanisk Museum og Botanisk Have.

Selvom sammenlægningen er ny, har museet om Danmarks naturhistorie rødder helt tilbage til 1600-tallet.

I den københavnske samling findes mere end 14 millioner elementer, der er blevet indsamlet i løbet af de seneste 400 år både fra ind- og udland.

Samlingen fra hhv. Danmark, Grønland og Færøerne er den største samling af sin slags i verden og kaster lys på udviklingen af naturen gennem de seneste 3,8 milliarder år og samspillet mellem mennesker og natur igennem de seneste 10.000 år.

Museet er et af de kulturelle steder, der tager mest progressivt til i omfang. Dette skyldes, at stedet ikke kun er udstilling, men at det også er en del af forskning og uddannelse. Naturhistoriske Museum i København har et tæt samspil med Københavns Universitet.

Der kommer løbende nye genstande og objekter til hos museet, når der udgraves nye fund, og når der kommer donationer ind.

Stor rolle i forhold til uddannelse og formidling

Naturhistorisk Museum i Danmark spiller en stor, uddannelsesmæssige rolle. Naturhistorisk Museum København tilbyder kurser, undervisning, foredrag og projekter, som studerende fra både skoler og daginstitutioner kan deltage i.

Det estimeres, at der hvert år deltager omkring 40.000 elever fra privatskoler og folkeskoler i en række af de undervisningstilbud, som museet udbyder. Det er projekter, som finder sted på selve museet og via dets online undervisningsplatform.

Museet er også med til at uddanne kommende forskere i naturhistorie. Der afholdes temadage og foredrag, hvor biologi- og geologistuderende fra Københavns Universitet kommer og holder oplæg.

Udstillinger hos Naturhistorisk Museum i København

Du kan tage på opdagelse flere tusinder af år tilbage i tiden, når du besøger Naturhistorisk Museum ved Botanisk Have i København. Det huser elementer fra nogle af de allerførste ekspeditioner, som blev gennemført – herunder den videnskabelige ekspedition fra 1763-1767 med naturforskeren Pehr Forsskål i spidsen. Denne ekspedition fandt sted i Det Lykkelige Arabien og med sig hjem fra det eksotiske udland havde Forsskål blandt andet koraller og konkylier samt beskrivelser af en række nye planteslægter og hundredvis af dyrearter.   

Samlingen fra Det Lykkelige Arabien udgør sammen med Ole Worms ”Naturaliekabinet” de ældste objekter, der findes på museet. Ole Worm var en dansk læge og oldtidsforsker, der levede fra 1588 til 1654. Den Århusianske læge studerede medicin ved forskellige udenlandske universiteter, og det var i forbindelse med sine mange udlandsrejser, at lægen blev optaget af fortiden.

Han oplevede, hvordan landes historie, natur og befolkning var vidt forskellige i forhold til hinanden. Ole Worm dannede sit eget naturhistoriske museum, han kaldte ”Museum Wormianum”, der i dag regnes for at være Danmarks allerførste museum.

Naturhistorisk Museum i Århus

Det er ikke kun i hovedstaden, at børn og voksne kan dykke ned i vores fælles forhistorie. I Århus finder du landets næststørste museum, der formidler Danmarks biologiske og geologiske fortid. Museet ligger i direkte forbindelse med Århus Universitet, da de 2 steder har tæt samarbejde om formidling, uddannelse og udstillinger på samme måde som det er tilfældet i København.

Hos Naturhistorisk Museum Århus findes der en enorm, fast samling af objekter fra Danmark og udlandet, som kan besøges året rundt. Derudover er der løbende særudstillinger, som tager udgangspunkt i tidsepoker og fænomener, der har betydning for vores natur og menneskearten.

På Naturhistorisk Museum i Århus findes mere end 5.000 forskellige dyr fra hele verden. Udstillingen er lavet på interaktiv vis, så den taler til børnene. Der er lyde fra dyr, som kan opleves i de store rum, hvor der kan ses planter, knogler og mange andre elementer i glasmontre.

På Århusmuseet er der åbnet 361 dage om året, og der er gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Om bygningen i Århus, der i dag huser Naturhistorisk Museum

Det Århusianske museum har rødder tilbage til 1911 men kom først til at etablere sig i Universitetsparken i år 1941, hvor det forsat er at finde den dag i dag.

Det naturhistoriske museum rummer også ”Molslaboratoriet”, der er et kombineret feltlaboratorium og kursuscenter beliggende centralt i Nationalpark Mols Bjerge. Molslaboratoriets lokaler og faciliteter er til rådighed for både skoler og foreninger fra både ind- og udland.

Museet i Universitetsparken i Århus er en selvejende institution, hvis drift finansieres via tilskud fra Århus Kommune, Kulturministeriet og egne indtægter fra entréer.

Lær mere om ”Nature & Science Museum”

I 2016 blev der skabt en ambitiøs og visionær plan for Naturhistorisk Museum i Århus. Planen hedder ”Strategi 2030” og er skitsen til et nyskabende museum med international anerkendelse og med over 400.000 gæster hvert år.

For at kunne komme i mål med denne plan er det nødvendigt at flytte væk fra den eksisterende museumsbygning i Universitetsparken og bygge en helt ny bygning til museet.

Det forventes, at den kommende museumsbygning kommer til at befinde sig i den østlige del af den jyske hovedstad. I forbindelse med lanceringen af strategien modtog museet en fornem donation fra Salling Fondene på i alt 3 millioner kroner, der skal være med til at realisere planen.

I budgettet for at bygge et nyt museum er der blandt andet indregnet indtægt fra salg af museets nuværende lokaler i Universitetsparken. Det vurderes, at lokalerne kan indbringe cirka 60 millioner kroner i forbindelse med salg.

Foruden donation fra Salling Fondene og salg af nuværende museumslokaler kommer det kommende museum til at blive opført med økonomisk støtte fra private donationer, offentlige særbevillinger og bidrag fra fonde.

Det er planen, at Naturhistorisk Museum i Århus kommer til at blive en bygning på 15.000-20.000 kvadratmeter. Til sammenligning udgør det nuværende museum en størrelse på 6.000 kvadratmeter, hvoraf kun de 2.500 fungerer som udstillingsareal. Ambitionen er at kunne indvie Nature & Science Museum i år 2026.