Glyptoteket

”Ny Carlsberg Glyptotek” er det fulde navn for det smukke og imponerende kunstmuseum, der kan besøges på Dantes Plads i København. Det blev indviet i 1897 og har alle dage været populær som følge af de smagfulde samlinger.

Det var den danske brygger, Carl Jacobsen, der er stifteren og grundlæggeren af museet, og det er hans kunstsamlinger, du kan se i den flotte bygning i København.

Navnet ”glyptotek” er afledt af det græske ord ”glyptos”, der betyder skulptur eller udskæring samt betegnelsen ”theke”, der betyder et sted, hvor noget er udstillet.

Sådan blev museet etableret

Carl Jacobsen var en dedikeret kunstelsker. Han samlede igennem sit liv en masse værker, som han ikke var i stand til selv at huse i den private bolig i Valby. Det var nødvendigt at samle hovedparten af værkerne et sted, hvor de alle kunne opbevares og beskyttes optimalt. Jacobsen fortsatte med at samle værker hele livet igennem og valgte i år 1882 at flytte sin elskede samling til det gamle glyptothek på Carlsberg, der lå side om side med Carls Jacobsens eget bryggeri.

Den totale samling af værker blev skænket til den danske stat 6 år efter åbningen af kunstmuseet. Det var Jacobsens ønske, at denne handling ville gøre det muligt at kunne bygge en helt ny kunstbygning til sin samling, som fortsatte med at vokse.

Hans ønske kom til live, og med en ny placering af kunstmuseet blev det nødvendigt at finde på et nyt navn til udstillingen. Fra dette tidspunkt af kom museet til at hedde ”Ny Carlsberg Glyptotek”, da Jacobsens samling blev flyttet til Dahlerup Bygningen, der var (og fortsat er) beliggende på Dantes Plads i København V.

Det nye museum blev indviet i 1897 og er siden blevet kraftigt udvidet med tilbygninger og restaureringer i hhv. år 1906, 1996 og senest i år 2006.

Carl Jacobsens filosofi om kunst og udstillinger

Det var kærligheden til kunsten, der var årsagen til, at København i slutningen af 1800-tallet fik sit smukke kunstmuseum, og at det senere blev gjort offentligt, så alle mennesker havde mulighed for at se værker fra ind- og udland.

Bryggeren anså kunst for at kunne forskønne fysiske rum og berige sindet. Han havde en filosofi om, at kunst besad en særlig, pædagogisk egenskab. På denne tid var de fleste museer forbeholdt de velstillede mennesker i samfundet, da der blev opkrævet entré. På disse museer blev værkerne præsenteret med lange videnskabelige forklaringer, og driften af museerne bar præg af tunge, akademiske hierarkier.

Jacobsen ønskede, at kunst skulle tale direkte til beskueren. Der skulle ikke være komplekse og elitære beretninger om værkerne. Det var hans ånd, at rammerne på museet skulle være levende, behagelige og inspirerende.

I dag betragtes Glyptoteket i lig så høj grad som en oase, som det er et kunstmuseum. Bygningen er udgjort af afvekslende arkitektur, og der er mulighed for at få frisk luft i forbindelse med museumsbesøg, når Vinterhaven besøges.   

Bryggeren, der levede for kunsten

Carl Jacobsen blev født i 1842 og døde i 1914. Selvom det var brygning med kvalitet, der kom til at kendetegne hans eftermæle, har han sat lige så stort aftryk på den danske kunst. Jacobsen interesserede sig særligt for skulpturer, da han mente, at disse kunstværker var dem, der kom tættest på menneskets egne grundvilkår.

Når du besøger Glyptoteket, kan du opleve de skulpturer, som Jacobsen samlede fra mange forskellige perioder i kunsthistorien. Han havde en særlig forkærlighed for græsk-romersk kunst og marmorskulpturer samt fransk og dansk samtidskunst.

Den unge brygger købte sin første skulptur i 1878, og allerede 4 år senere havde han erhvervet sig så mange værker, at han ikke selv var i stand til at opbevare dem.

I forhold til malerkunst var det italienske mesterværker, der fangede bryggerens interesse. Han holdt af renæssancen og barokken som perioder, og det var ofte i forbindelse med sine mange rejser, at Jacobsen købte malerier og tog dem med sig hjem til sin udstilling i Vinterhaven.

Da Jacobsen blev ældre, var det den asiatiske kunst, han kastede sin kærlighed over.

Det var ikke kun i udlandet, han købte værker. Carl Jacobsen tog gerne på besøg til andre kunstmuseer i Danmark for at købe gipsafstøbninger af nogle af de mest betydningsfulde statuer, der findes i verden.

Da Statens Museum for Kunst blev indviet i 1896, var det Carl Jacobsen, der blev museets direktør. I underetagen hos Statens Museum for Kunst blev der indrettet en særskilt udstilling med afstøbninger.

Gennemslagskraft og påvirkningen på København

Jacobsen var lige så aktiv i forhold til at udvide samlingen hos sit eget museum, som han var i forhold til at blande sig i forskønnelsen af København.

I 1879 skabte han legatet ”Albertina”, der var opkaldt efter kunstneren og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, hvis mellemnavn var Alberto.

Legatet blev brugt til at opstille smukke kopier i bronze af nogle af de mest ikoniske, antikke statuer. De blev sat op i Ørstedsparken og andre offentlige områder i den danske hovedstad.

I 1909 påtog han sig at stå for at restaurere og genopbygge et spir på Nikolaj Kirken, der var brændt mere end 100 år tidligere (i 1795). Han betalte for projektet af egen lomme.

I 1913 udviklede han dét forskønnelsesprojekt, som Jacobsen er mest kendt for i dag. Han købte en lille statue, der var lavet af Edvard Eriksen. Statuen er Den Lille Havfrue, som af mange danskere og turister regnes for at være hovedstadens vartegn.

Udstillinger hos Glyptoteket

I den smukke bygning på Dantes Plads kan der ses kunst fra antikken over renæssancen og til den danske guldalder. Det er kunst fra både ind- og udland, som udstilles i de prægtige rum på museet. Det kommer de mange værker til gode, at museet er stort og rummeligt, og at det har store sale og rum, der giver god plads omkring hvert maleri.

Den totale samling hos Ny Carlsberg Glyptotek består af cirka 10.000 værker, der både tæller billedkunst og skulpturer. Herudover er der en større samling af arkæologiske genstande, der er med til at belyse liv og kultur gennem knap 6.000 år.

Museet er en forskningsinstitution, som udgør en stor del af museets aktiviteter. Forskningen er en stor del af det daglige museumsarbejde, og det bidrager til, at der hvert år publiceres tidsskrifter og forskningsartikler, som er med til at udbrede vigtig viden om vores fortid.

Det er langt fra kun selve udstillingsobjekterne, der er indholdet hos Ny Carlsberg Glyptoteket. Bygningen er en oplevelse i sig selv, der byder på smukke marmorsøjler, overdådige fliser og høje hvælvinger.

Lær mere om bygningen hos Carlsberg Glyptoteket

Glyptoteket museum er et besøg værd, uanset om du interesserer dig for dansk, fransk eller italiensk kunst, og uanset om du har præferencer for billedkunst, skulpturer eller arkitektur.

Det var meget vigtigt for Carl Jacobsen, at der blev bygget et kunstmuseum, som skulle tale til gæsterne. Bygningen skulle betage gæsterne og samtidig få dem til at føle sig godt tilpas under deres besøg.

Den ældste del af Glyptoteket er Vilhelm Dahlerups bygning. Dahlerup var én af de mest toneangivne arkitekter i 1800-tallet. Han står bag op til flere prominente bygninger i København herunder Det Kongelige Teater, Pantomimeteateret i Tivoli, Holmens Bro og Hotel d’Angleterre.

Dahlerups bygning ved Ny Carlsberg Glyptotek er et trefløjet kompleks med en smuk forhal med gigantiske marmorsøjler. Fra forhallen er der adgang til 2 sale, hvor der kan ses hhv. dansk og fransk kunst. I forbindelse med forhallen er der et trapperum, som er beklædt med store marmorplader og har et loft, der er lavet af malede glasplader.

Dahlerups bygning blev indviet i 1897.

Udvidelsen i 1906

I 1906 blev det nødvendigt at udvide kunstmuseet for at få plads til flere værker, som Carl Jacobsen løbende erhvervede sig.

Dette førte til, at ”Kampmanns Bygning” kom til. Denne tilbygning har sin egen facade, der vender mod sydvest og er en firefløjet bygning på 2 etager. Bygningen er belyst med naturlys, der falder ind fra de store vinduer samt ruderne i loftet. Dette var Carl Jacobsens ønske, så bygningen matcher stilen omkring Dahlerups bygningen.

Udvidelsen i 1996

Op igennem 1980’erne stod det klart for personalet og fagfolkene på Ny Carlsberg Glyptotek, at der var brug for at lave en ny tilbygning for at bevare den Franske Malerisamling og dele af den Ægyptiske Samling på bedste vis. Der skulle tegnes og opføres en bygning, som kunne gøre det muligt at have kunstværkerne opstillet i et klimatisk, regulerbart område.

Der blev iværksat en konkurrence, der skulle indhente de bedste og mest professionelle tegninger til løsning af opgaven.

I 1992 vandt den danske arkitekt Henning Larsen opgaven. Denne tilbygning består af 3 etager, og der er direkte adgang til den fra Vinterhaven, som blev etableret i forbindelse med opførelsen af Kampmanns bygning (Vinterhaven er oprindeligt tegnet af Vilhelm Dahlerup).

Henning Larsens bygning adskiller sig fra både Dahlerups og Kampmanns bygning, da den ikke har naturlys. Det var nødvendigt at måtte bryde med Carl Jacobsens ønske af hensyn til bevaringen af værkerne.

Det kunstige lys er nøje placeret og tonet, så det skåner kunsten i størst muligt omfang.

Udvidelsen i 2006

I år 2006 havde Kampmanns bygning 100 års jubilæum. Dette blev markeret med en flot donation fra både Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet, der gik sammen og forærede museet en donation på i alt 100 millioner kroner.

Det var blandt andet ønsket at skabe og etablere en helt ny indgang til selve museet og således arbejde på Dahlerups bygningen. Adgangsforholdene skulle forbedres og gøres nutidige, og det var Dissing+Weitling, der som arkitektfirma blev hyret til opgaven. Dissing+Weitling er tegnestuen, der har ført den danske arkitekt Arne Jacobsens stil og tradition videre.

Projektet i 2006 førte til, at der nu blev anlagt en stor foyer med bedre toiletforhold, billetring og garderobe. Derudover gik hovedparten af midlerne til at renovere både Kampmanns bygning og den resterende del af Dahlerups bygning.

Åbningstider hos Glyptoteket

Glyptotekets kunstværker kan ses fra tirsdag til søndag fra 10.00-17.00. På kunstmuseet findes Glyptotekets butik, hvor der kan købes alt fra bøger over plakater til dansk designerkunst og fagbøger. Butikkens udvalg tager afsæt i de mange kunstværker, som kan ses på museet. Der er således mulighed for at købe små figurer, der er kopier af nogle af de værker, som Carl Jacobsen samlede.

Derudover kan der i butikken købes udgivelser fra Ny Carlsberg Glyptotekets egen produktion. Det er tidsskrifter, som handler som de kunstnere og tidsperioder, som kendetegner kunstmuseet.

Besøg Glyptoteket café

Carl Jacobsens ønske om og formål med at etablere både et kunstmuseum og en oase kan mærkes, når du besøger caféen. Den er placeret centralt på museet omkring Vinterhaven, der er det smukke, grønne og frodige omdrejningspunkt.

Vinterhaven er etableret for at give dig som gæst mulighed for at slappe af og koble fra i de mest inspirerende omgivelser. Caféen hedder ”Picnic” og har åbent alle dage, hvor kunstmuseet også kan besøges (det er alle dage fra tirsdag til søndag). Det er nødvendigt at have entrébillet eller årskort til Glyptoteket for at få adgang til Picnic.

Det er de naturskønne omgivelser, der har ført til navnet ”Picnic”. Derudover er navnet knyttet tæt til de mange franske værker, som kan opleves på museet. Det er en hyldest til de franske værker, at museumscaféen hos Glyptoteket skulle tage udgangspunkt i det franske sprog.

Der serveres lette anretninger samt kaffe og kage hos Picnic.

Priser hos Glyptoteket

Alle børn og unge under 18 år har gratis adgang til Ny Carlsberg Glyptotek. En voksen entrébillet ligger på 125 kroner, mens der kan opnås rabat, hvis du er studerende og kan fremvise gyldigt studiekort.

Det kan svare sig at tage på udstilling sammen med en større gruppe på over 10 deltagere. Herved kan der opnås rabat for hver voksen, da billetprisen i denne situation vil koste 110 kroner.

Som noget særligt er der fri adgang til museet hver tirsdag. Det ligger i Carl Jacobsens ånd at udbrede kærligheden til kunst hos alle i samfundet.

Der er specialrundvisninger hver tirsdag, der giver mulighed for at dykke ned i flere af de faste udstillinger på museet. Deltagelse til tirsdagsrundvisningen koster 70 kroner.

Vælger du et årskort, kan du besøge Glyptoteket, når du har lyst. Der er forskellige muligheder i forhold til at vælge det årskort, der matcher dine ønsker. Ønsker du at have en ledsager med, kan det være en god idé at vælge løsningen ”årskort+1”, hvor du frit kan vælge, hvem du vil have med som gratis gæst.

Priser oversigt:

Entrébilletter:

  • Pris voksen: 125 kr.
  • Pris u. 27/stud.: 95 kr.
  • Grupper på 10 eller flere (gælder når betalt samlet): 110 kr. pr. person
  • Under 18: Gratis entré
  • Pris for særudstillingsbillet om tirsdagen: 70 kr.

Årskortpriser:

  • Årskort 1 person: 295 kr.
  • Årskort + 1 gæst: 465 kr.
  • Årskort under 27/studerende: 150 kr.