John Kørner

John Kørner er en af nutidens største kunstnere herhjemme. Han beskæftiger sig med mange forskellige kunstarter men er mest kendt for sin billedkunst og grafiske værker. Kørner er aktiv, når det kommer til danske og internationale udstillinger.

Han har base i København og er uddannet fra Det Kongelige Danske kunstakademi i 1998.

Problemorienteret tilgang til sine værker

Kørner har en nysgerrig og eksperimenterende tilgang til sin kunst. Han veksler gerne mellem installationskunst, skulptur og keramik, mens han har billedkunsten som sit faste holdepunkt. Det særlige ved Kørner er den måde, han bruger og behandler sine malerier på. Han bruger dem ikke kun til udstillinger men inkluderer dem i landskabet og bybilledet.

En del af hans kunstneriske udtryksform og DNA er det at udstille i offentligheden. Det kan være at stille sine malerier op mellem træer, ved en restaurant eller på gådegaden.

På den måde iscenesætter han sine malerier og gør dem til en nyfortolkning af installationskunst.

Kørner skaber og udvikler sine værker ud fra en problemfokuseret tilgang.

Det er kendetegnet ved at skabe paradokser i kunsten. Det kan være, at han mixer 2 forskellige stilistiske tilgange (såsom figurativt og abstrakt), eller at han inddrager et element for bevidst at bryde helheden af et overordnet motiv.

Køb John Kørner værker til salg

Det paradoksale islæt ved kunstværkerne er dét, som har bragt Kørner på det danske og internationale landkort i forhold til moderne kunst. Hans billedkunst inviterer til eftertænksomhed og overvejelse – uden at levere noget svar på det paradoks, som han stiller beskueren overfor.

Titlerne på John Kørners malerier er tit lige så spidsfindige, som selve motivet. Det er ofte navne, statements eller enkle kommentarer, der er titlerne på værkerne.

Kørners farverige univers kan ses på gallerier i Danmark og udlandet. Det er muligt at købe både malerier, grafiske tryk, akvareller og keramik fra den danske multikunster.

Hans værker kan købes fra kunstneres egen hjemmeside eller via de gallerier, han udstiller hos. Det er muligt at købe John Kørner kunst fra 6.000 DKK. og opefter.

Særligt om John Kørner malerier og det kunstneriske formål

Kunstnere kan have vidt forskellige formål med deres værker. Nogle har et æstetisk formål, andre et politisk, mens nogle tredje kan handle om formidling af fortiden.

Kørner bruger sin kunst til at sætte fokus på politiske temaer og den aktuelle samfundsorden. Han åbner sine værker op for publikum og inviterer dem til dialog og inddragelse.

Han har blandt andet skabt en kunstnerisk ’bank’, hvor du som kunde og publikum kan sætte dine idealer ind (fremfor penge) og ønske, at din investering vokser.

Det er særligt farverne violet og gul, der går igen på mange af værkerne fra den grafiske, danske kunstner. Det er muligt at se hans billedkunst hos Aros, Statens Museum for Kunst, ARKEN og Tate Gallery i London.

Hæder og priser gennem karrieren

Allerede få år efter sin afsluttende eksamen ved Kunstakademiet i København begyndte Kørner at blive et kendt navn på den danske kunstscene.

I 2003 modtog Kørner et 3årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond, som kun de mest indflydelsesrige, nulevende, aktive kunstnere kan komme i betragtning til. I 2012 modtog Kørner Eckersbergs Medalje. Denne medalje er en hæder, der gives af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.

Den første medalje blev uddelt tilbage i 1889. Den hører til de mest præstigefyldte hædersbeviser, en danske kunstner kan opnå. Den første maler og billedkunstner der modtog Eckersbergs Medalje, var Skagensmaleren Michael Ancher.

 

Bestillingsværker og udsmykningsopgaver

Op igennem 00’erne var det det hovedsageligt bestillingsværker og udsmykningsopgaver, der beskæftigede Kørner. Det er opgaver, som rækker over forskellige historiske bygninger i flere dele af Danmark. Han blev blandt andet bestilt til at udsmykke et stort vægmaleri til Tjørringshus i Herning tilbage i 2006. Derudover har han bidraget til at udsmykke Skuespilhuset i København igennem årene 2007-2008.

Endelig har John Kørner stået for at dekorere Østerhåb Kirke tilbage i 2011.

Det er ikke kun på egen hånd, at Kørner har skabt værker, som til daglig kan nydes af alle danskere.

I årene 2009-2010 var Kørner en del af en kunstgruppe, der blev inviteret til at stå for den fornemme opgave at udsmykke Frederik 8. Palæ på Amalienborg.

I Kongehuset er der tradition for at tage udgangspunkt i historien, når der skal laves dekorationer og store vægmalerier. Kørner har malet en stor væg med 2 soldater, der kaldes ”Afghanistan”. Motivet har til formål at skildre Danmarks bidrag i forhold til at sikre retfærdighed og fred i verden.