Litteratur

Litteraturhistorien er en af de ældste, kunstneriske epoker der findes. Mennesket har i flere tusinde år udtrykt sig gennem skriftsprog og fortællinger. I begyndelsen var det hulemalerier, der på én og samme tid var både ord og billeder. Vikingerne brugte runer til at formidle deres samtid, og tilbage i Egyptens storhedstid var det hieroglyffer, der var det primære skriftsprog.

Sanskrit og latin var de første formelle skriftsprog, som mennesker benyttede sig af. Mens latin var fremherskende i Europa, var sanskrit udbredt i Indien og Østasien.   

Lær mere om de mest udbredte litteraturperioder

Sprog og skriftlige fortællinger har været påvirket af de stilarter, som også billedkunsten har været influeret af. I barokkens tidsalder blev fortælleringer skabt med de samme virkemidler, som også billedkunst og tøj blev udført i forhold til. Det var pompøse skildringer og storslåede beskrivelser, der var kendetegnende for denne periode.

I romantikkens tid var det kun de lærde og overklassen, som havde adgang til og gavn af bøger. Det var kun de velstillede familier, der havde muligheden for og råd til at sende deres børn i latinskoler, og derfor var litteraturen i mange århundrede forbeholdt samfundets top.

Da impressionismen slog igennem, var det de subjektive, følsomme og personlige beskrivelser, der var i centrum. Forfattere i store dele af Europa begyndte nu at skrive sårbare fortællinger, som kunne vække følelser og genklang hos læseren.

I løbet af 1800tallet blev demokratiet indført i Danmark, og den langvarige epoke med enevælde var nu slut. Dette kom blandt andet til at betyde, at alle børn nu kom i skole, og at kunsten i stort omfang blev bredt ud til folket.

Kunsten tilhørte ikke længere kirken eller kongehuset, og alle borgere i samfundet kunne nu opleve malerier, bøger, tidsskrifter, skulpturer og musikalske værker.

Litteraturen siden midten af 1800tallet

Efter demokratiet blev indført i Danmark kom modernismen, nyrealismen og minimalismen til. Alle stilarter har påvirket den måde, som forfatteren har skrevet på.

I forbindelse med modernismen (der for alvor slog igennem herhjemme i 1960’erne) blev litteraturen en måde at beskrive samfundet på ud fra en objektiv vinkel. Her var der ikke en intention om at skabe et politisk oprør gennem poesi og bøger, men stilarten satte fokus på at portrættere den udvikling, som verden igennem de seneste år havde gennemgået

Nyrealismen gav til gengæld mulighed for, at forfatteren kunne bruge sig selv i sit kunstneriske virke. Indenfor realismen er det tilladt at bruge sig selv og lade egne personlige meninger skinne igennem.

Den seneste stilart er minimalismen, der ønsker et oprør med overforbruget. Her leveres litteraturen uden blandede genrer, forskellige virkemidler og komplicerede handlinger.

Det er enkelt og simpelt, og de litterære værker skal være nemme at gå til for hver en læser.

Nobelprisen i litteratur

Der er tradition for, at hver kunstart har sin kroninger. Når det kommer til film, er det den årlige filmfestival i Cannes, der er det største tilløbsstykke. Herhjemme har vi Robert uddelingen.

Indenfor musikken er det Danish Music Awards, der er arrangementet, hvor nye og upcoming kunstnere hyldes.

I forhold til litteraturen findes der en Nobelpris, som er den mest ansete og respekterede pris på dette kunstneriske felt. Der findes 5 forskellige Nobelpriser, der uddeles hvert år.

Forfatterskole og litteraturstudier

Uanset om du interesserer dig for selv at skrive, eller om du har interesse for det tekniske arbejde ved at analysere litterære værker, kan du uddanne dig indenfor din passion.

”The Danish Academy of Creative Writing” er Danmarks eneste forfatterskole, der er beliggende i København. Der optages få kandidater hvert år, der har indsendt brudstykker af deres personlige værker, og som forinden har været til en personlig samtale. Modsat stort set alle andre danske uddannelsesinstitutioner kræves der ikke nogen grunduddannelse eller forudgående uddannelse for at kunne komme ind på forfatterskolen. Der lægges vægt på kreativitet og originalitet, og den 2årige uddannelse har til formål at styrke og udvikle hver studerendes potentiale.  

På universitetet kan du læse både bachelor og kandidat i enten litteraturhistorie eller litteraturvidenskab.

Vælger du den historiske vej, kommer du til at dykke ned i alle de genrer, som har været en del af vores fælles historie siden Shakespeares tid. Denne uddannelse giver blandt andet mulighed for at blive underviser, forlagsmedarbejder eller arbejde med markedsføring og reklame.

Vælger du litteraturvidenskab får du en mere teknisk tilgang til forfatterskaber, og hvordan bøger og dets indhold er i stand til at ryste og revolutionere hele nationer.

Her lægges der vægt på de egenskaber, som sprog har for et land og en befolkning.