Kunstarter

Kunst er en bred betegnelse, der dækker over forskellige typer og genre. Der findes både design, musik, billedkunst, film og litteratur, der er iblandt de mest dominerende kunstarter.

Det er forskelligt, hvilke genrer kunstnere bevæger sig indenfor. Nogle forholder sig 100% til én genre, mens andre mixer flere udgaver af kunst.

Lær mere om de mest fremtrædende kunstarter

Billedkunsten er dén genre, der har eksisteret i flest år i Danmarks- og verdenshistorien. Den kan dateres flere tusinde år tilbage, hvor den findes i form af hulemalerier.

Billedkunst og malerier er en del af nationers kulturarv. Det er visuelle skildringer af den samtid, som kunsten blev lavet i.

På samme måde som der altid har eksisteret billeder, har mennesker også udtryk sig gennem musik.

Litteraturen er den kunstform, som kom til efter billedkunsten og musikken. Hvor det engang kun var de adelige i samfundet, der kunne læse og dermed tage del i kunsten, er det helt anderledes i nutiden.

Design er en stil og en kunst, som opnår større og større værdi med tiden. Der er designere, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.

Film regnes for at være den nyeste kunstart.

I Danmark findes der kunstnere, som har gjort sig bemærket indenfor en eller flere kunstgenre.

Malerier og billedkunst

Malerier og billedkunst er en betegnelse for de kunstværker, der bruger visuelle udtryk og forskellige materialer. Kunstværkerne kategoriseres i forskellige epoker alt efter, hvornår de er udført.

På landets kunstmuseer kan du se værker af danske og udenlandske kunstnere. Ofte bliver billedkunsten brugt som et talerør for kunstneren. Vedkommende kan skildre sin opfattelsen af samfundet, eller vedkommende kan bruge billeder til at arbejde med tekniske udtryksformer.

Design

Design er en kunstart, der indeholder rumdesign, møbeldesign og belysning. Det er elementer, som har en funktionel værdi for mennesket. I Danmark har vi haft flere verdenskendte designere, hvis produktioner fortsat lever videre i dag.

Engang var design forbeholdt de velstillede. I dag kan alle og enhver købe designerprodukter. Mange mennesker har en forkærlighed for et bestemt brand.

En række af de mest udbredte og anerkendte, danske designervirksomheder har rødder tilbage i 1700-1800’tallet.

Musik

Musikken har elementer, som får den til at adskille sig markant fra de andre kunstarter. Via musik kan de følelsesbetonede elementer behandles.

Mennesket har altid lavet musik. Det er en kulturel kunst, der kendetegner et lands befolkning og fælles historie. Op igennem historien har musik været en måde at adskille folket og de adelige på. Mens viser og folkesange blev udviklet af bondestanden, var den klassiske musik forbeholdt den velstående elite i samfundet.

Som genrer er musikken i dag for alle. Nutiden kunstnere komponerer musik, der kan downloades fra medier og digitale kanaler.

Film

Film er en teknisk vanskelig kunst. Der kan laves film, som indgår i installationskunst, og der kan produceres film, der er banebrydende i forhold til optagelse.

Herhjemme har det særligt være dogmefilm, der som genre har kendetegnet kunstarten. På samme måde som malerier er lavet med særlige teknikker, er det samme tilfældet for film. Det kan være viklerne, der optages med, eller det kan handle om fortællestilen i handlingen.

Litteratur

Som kunstgenre har litteraturen mange lighedstræk med billedkunsten. Indenfor begge kunstarter har der igennem tiden være tendenser i samfundet, der har påvirket udtryksformen.

I moderne tid har digte haft en særlig rolle på den danske litteraturscene. Danmark har haft flere store forfattere, som har sat præg på samfundet og vores kulturarv.

Litteratur er en overordnet betegnelse for en række undergenre såsom prosa, essay, skønlitteratur, digte og mange andre stilarter.